Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PEKARA
3 BRATA
Adresa: VENAC RADOMIRA PUTNIKA 32, 25000 Sombor
Telefon: 025/421-962
3 BRATA
Koristimo nove tehnologije u prezentaciji kao što su internet reklamiranje, direct mail advertising, direct sms, interaktivne mape gradova sa geopozicioniranjem preduzeća. Paralelno sa ovim poslovima, izrađujemo internacionalnu mapu regije Dunav - Tisa - Drava koja će obuhvatiti privrednu i turističku ponudu ovog regiona, ona će biti okosnica našeg daljeg nastojanja da se prevaziđu postojeće granice u budućoj saradnji poslovnih subjekata.

Osnovna orijentacija našeg preduzeća je direktna i lična komunikacija sa klijentima sa naglaskom na ispunjavanje njihovih specifičnih tržišnih potreba.