Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PAPIRNA GALANTERIJA - TRGOVINA
ČAROBNJAK DOO KLJAIĆ - V
Adresa: RADE KONČARA 10, 25000 Sombor
Telefon: 410-090, 063/557-988