Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OBUĆA - TRGOVINA
TKR RIVA
Adresa: KRALJA PETRA I 2, 25000 Sombor
Telefon: 422-478