Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OBUĆA - TRGOVINA
KAMELEON
Adresa: KRALJA PETRA I 2, 25000 Sombor
Telefon: 025/421-637