Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OBUĆA - TRGOVINA
INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD
Adresa: KRALJA PETRA I 17, 25000 Sombor
Telefon: 421-898