Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OBUĆA - TRGOVINA
EMBI
Adresa: STARA GRADSKA KUĆA LOK. 7, 25000 Sombor