Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OBUĆA - TRGOVINA
ČIK TKR
Adresa: KRALJA PETRA I 9, 25000 Sombor
Telefon: 22-267