Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OBEZBEĐENJE LICA I IMOVINE
OMEGA SECURITY
Adresa: GRUJE DEDIĆA 23, 25000 Sombor
Telefon: 444-151, 461-499