Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OBEZBEĐENJE LICA I IMOVINE
GARD D.O.O.
Adresa: Štrosmajerova 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/461-700, 063/10-646-35