Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
NEZAVISNI SINDIKAT
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA OPŠTINE SOMBOR
Adresa: VENAC STEPE STEPANOVIĆA 9, 25000 Sombor
Telefon: 025/23-250, 22-276, 22-766, Faks: 025/22-160
E-mail: ssssos@ptt.yu
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA OPŠTINE SOMBOR

Samostalni sindikat opštine Sombor


e-mail: ssssos@ptt.yu