Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
LIVNICA SIVOG LIVA I OBOJENIH METALA
VEJINOVIĆ ZORKA
Adresa: BATINSKA 41, 25000 Sombor
Telefon: 25-594
  http://www.gereharkany.hu