Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KUĆNI LJUBIMCI - TRGOVINA
VIDOP DOO
Adresa: VENAC PETRA BOJOVIĆA 24, 25000 Sombor
Telefon: 421-730, 063/825-22-19
E-mail: oparnica@neobee.net