Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KNJIŽARA
METODIKA-Š DOO
Adresa: GRUJE DEDIĆA 11, 25000 Sombor
Telefon: 441-579