Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KNJIŽARA
LITERA DOO
Adresa: SAMKA RADOSAVLJEVIĆA 5, 25000 Sombor
Telefon: 422-920, fax:24-080
E-mail: litera_so@eunet.yu