Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KNJIŽARA
GRAFOS DOO
Adresa: STARA GRADSKA KUĆA LOK. 12, 25000 Sombor
Telefon: 23-807, 22-243