Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KNJIŽARA
DEVETKA
Adresa: PARISKA 8, 25000 Sombor
Telefon: 025/28-425