Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
HOTEL
INTERNACION
Adresa: TRG REPUBLIKE 1, 25000 Sombor
Telefon: 431-770
E-mail: natasatiragic@yahoo.com