Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
GRAĐEVINARSTVO - USLUGE
PETROVAC ZUR - ISKOP ROVOVA
Adresa: XII VOJVOĐANSKE UDARNE BRIGADE 141, 25000 Sombor
Telefon: 025/461-708, 063/833-53-97, Faks: 063/620-852
E-mail: zurpetrovac@neobee.net
PETROVAC ZUR - ISKOP ROVOVA

PETROVAC ZUR


Pružanje usluga u poljoprivredi (branje semenskog kukuruza)

Pružanje usluga u građevinarstvu (kopanje rovova, kanala, iskop - ravnanje zemljišta)

Servis hidrauličnih sklopova