Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
GEODEZIJA
GEOMATIKA
Adresa: KRALJA PETRA I 3, 25000 Sombor
Telefon: 025/23-311, 063/837-81-33