Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
Prodaja i servis Akumulatora
Prodavnica akumulatora Starter 025
Adresa: Matije Gupca 32, 25000 Sombor
Telefon: 063 460 240