Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TURISTIČKA AGENCIJA
ORIS TTA
Adresa: Čitaonička , 25000 Sombor
Telefon: 025/480-844
E-mail: office@oristta.rs
www.oristta.rs