Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
Turistička lokacija
RESTORANI ČARDE ÉTTEREM U MAKO-u - MAĐARSKA
Adresa: Mako, Csongrád, 6900 Mako
Telefon: +381 63 548 406
E-mail: office@pronadji.biz
www.pronadji.biz