Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
Turistička lokacija
ČARDE NA TISI I VODAMA REGIJE MAĐARSKA
Adresa: Batinska 36, 6724 SEGEDIN
Telefon: +381 63 548 406
E-mail: office@pronadji.biz
www.pronadji.biz
ČARDE NA TISI I VODAMA REGIJE MAĐARSKA