Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
HOTEL
MATRIX HOTEL
Adresa: Zárda utca 8., 6724 SEGEDIN
Telefon: +36 62/556-000, +36 20/261-3760, Faks: +36 62/556-010
E-mail: office@matrixhotel.eu
www.matrixhotel.eu