Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KUĆNI LJUBIMCI - TRGOVINA
ODGAJIVAČNICA ZEČEVA - BELGIJSKI ORIJAŠ
Adresa: Dolska 137, BAČKI MONOŠTOR
Telefon: 062/89-32-845, 063/810-68-75