Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ČARDE NA DUNAVU I VODAMA REGIJE
VÉNDIÓ VENDÉGLO
Adresa: Petőfi sziget 1, 6500 Baja
Telefon: +36 79/424-709
E-mail: info@vendio.hu
www.vendio.hu