Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
VÁMHÁZ BAJA Kft MEGARON
Adresa: Dózsa Gy. út 100, 6500 Baja
Telefon: +36 79/323-087, +36 30/6027-204
E-mail: megaronbaja@gmail.com