Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VERSKE ZAJEDNICE
BUNATIĆ – SVETIŠTE - MARIJA POMOĆNICA KRŠĆANA
Adresa: Žarka Zrenjanina 160, DOROSLOVO, ALEKSA ŠANTIĆ
Telefon: 025/875-675, 025/862-206, 064/240-8524
E-mail: varpad@tippnet.rs
www.szentkut.eu, www.doroslovo.com
  http://www.gereharkany.hu