Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
Turistička lokacija
TURISTIČKI VODIČ - INFORMATOR SRBIJA - MAĐARSKA - HRVATSKA
Adresa: Skopljanska 2a/5, 25000 Sombor
Telefon: 063/548-406, 060/0212412
E-mail: office@pronadji.biz
www.pronadji.biz
TURISTIČKI VODIČ - INFORMATOR SRBIJA - MAĐARSKA - HRVATSKA

TURISTIČKI VODIČ

SRBIJA - MAĐARSKA - HRVATSKA

TURISZTIKAI - INFO

Szerbia - Magyarország - Horvátország

REGIJE BAČKA, BARANJA DRAVA - DUNAV - TISA

RÉGIÓK Bácska, Baranya - Dráva - Duna - Tisza

Pihenyen, gyógyuljon aktivan legyen ön is a vendégünk.
Predgovor

Ovaj turistički vodič izdaje se u cilju da se:
  • Uspostavi saradanja na ovim područjima


  • Uspostavi saradnja među ovim prostorima


  • Prikaže turistički potencijal ovih prostora kako na širem, tako i na lokalnom području.


  • Cilj ovoga vodiča je da se objedine sve informacije od turističkog značaja na jednom mestu (pisana i elektronska dokumenta) kako bi bila lako dostupna potencijalnim turistima, posetiocima ovih prostora.

    Turistički informator - vodič je zamišljen da se konstantno dopunjava, proširuje, kako bi bio stalno ažuran na elektronskim medijima, tako i na pisanim dokumentima (knjiga) koja bi se izdavala putem godišnjih dopunjenih izdanja.

  • KLIKNITE NA LINK DA POGLEDATE SADRŽAJ


  •