Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TRGOVINA CRNOM I OBOJENOM METALURGIJOM
ČELIK UNION
Adresa: Batinska 92, 24000 SUBOTICA
Telefon: 024/601-148, 064/501-2356, Faks: 381 24/562-716
E-mail: boro@celikunion.co.rs, www.celikunion.co.rs