Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
METALOSTRUGAR - METALOGLODAČ
MEPLAL DOO Izrada alata za brizganje plastičnih masa
Adresa: Mažuranićeva 13, 24000 SUBOTICA
Telefon: 024/523-371,, 063/75-70-146, Faks: 024/558-539
E-mail: meplal024@gmail.com
  http://www.gereharkany.hu