Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TURISTIČKA AGENCIJA
DUNESA DOO
Adresa: Albe Franciškovića 32, 24000 SUBOTICA
Telefon: 024/561-284, 063/555-338