Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
REGISTROVANO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO
BADŽA DUŠAN
Adresa: Cara Lazara 7a, STANIŠIĆ
Telefon: 060/372-1844