Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
STOJANOVIĆ
Adresa: Somborski put bb, ODŽACI
Telefon: 025/543-890