Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
STOVARIŠTE MLAĐAN
Adresa: Vojvode Mišića 14, 25210 ČONOPLJA
Telefon: 064/00-734-78