Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
TEDA DOO
Adresa: Stojana Ljubića 155, SRPSKI MILETIĆ
Telefon: 025/764-301, 063/8025-609