Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
REGISTROVANO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO
ČAČIĆ ŽARKO
Adresa: Vuka Karadžića 34, RIĐICA
Telefon: 025/856-495