Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KUĆNI LJUBIMCI - TRGOVINA
MAZA
Adresa: Kružni Nasip 137, Petra Drapšina 22a, APATIN
Telefon: 025/776-080, 063/183-9051