Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VINOTEKA
Bormúzeum
Adresa: Bem u. 8., 7773 Vilanj
Telefon: 0036 72 492-130, Faks: 0036 72 492-009