Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TURISTIČKA AGENCIJA
TOURINFORM Iroda
Adresa: Erzsébet tér 1, 7754 Boj
Telefon: 0036 69 368-100