Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TURISTIČKA AGENCIJA
Globe Travel Kft.
Adresa: Székely u. 2., 7754 Boj
Telefon: 0036 77 423-060