Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TRAFIKA
MARKET TRAFIKA "DL"
Adresa: Sonćanski put 74, 25000 Sombor
Telefon: 060/33-21-332