Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
HOTEL
BANARA Hotel
Adresa: Bokodi u. 19-21, 6500 Baja
Telefon: 0036 79 425-384, 0036 20 919-7693, Faks: 0036 79 425-384