Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ČASOVNIČAR - ZLATAR
RAJČEVIĆ
Adresa: GRADSKA KUĆA LOK. 30, 25000 Sombor
Telefon: 421-808