Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VERSKE ZAJEDNICE
CRKVA USPENJA PRESVETE BOGORODICE
Adresa: Ive Lole Ribara 54, KLJAJIĆEVO
Telefon: 025/853-222, 064/800-1628
  http://www.gereharkany.hu