Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
MUZIČKA GRUPA - BEND
NEOZBILJNI PESIMISTI
Adresa: 25000 Sombor
Telefon: 063/828-9843
www.neozbiljnipesimisti.com