Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
REGISTROVANO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO
PROIZVODNJA SIROVE INDUSTRIJSKE PAPRIKE
Adresa: Vuka Karadžića 38, STAPAR
Telefon: 025/827-265, Faks: 025/827-941
E-mail: belja2008@gmail.com