Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
AVATON DOO
Adresa: Apatinski put 15, 25000 Sombor
Telefon: 065/543-9102