Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
DŽIMI COMMERCE
Adresa: Obilićeva bb, PRIGREVICA
Telefon: 025/822-720, 025/824-010, Faks: 025/823-000
E-mail: dzimicommerce@eunet.rs
dzimicommerce.com