Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VERSKE ZAJEDNICE
CRKVA SVETA ANA
Adresa: Ady Endre u. 2, KUPUSINA
Telefon: 025/786-621
www.suboticka-biskupija.info/index.php
  http://www.gereharkany.hu